Energetické opravny, a.s.

Reference

Údržba hlavních výrobních zařízení uhelných elektráren

  • Elektrárna Ledvice – ČEZ, a.s.
  • Elektrárna Počerady - Elektrárna Počerady, a.s.
  • Elektrárna Mělník – ČEZ, a.s.

Strojní údržba tepláren

  • Elektrárna Komořany - United Energy, a.s.
  • Elektrárna Opatovice - Elektrárny Opatovice, a.s.
  • Teplárna Náchod - innogy Energo, s.r.o.
Rok Investor Projekt
2017 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Zodolnění vyhrnovače strusky K6 EPR
2017 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice Výměna kompenzátoru kouřovodů na ETU
2017 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice Rekonstrukce kouřovodu surových spalin absorbéru J odsiřovací jednotky
2016 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna potrubí dálkové dopravy popílku u sila Q-BB001B
2016 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna potrubí dálkové dopravy popílku u sila Q-BB001A
2016 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Výměna 19ti bloků meandrů výparníků PG 350 B3
2016 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice Rekonstrukce kouřovodu surových spalin absorbéru K, odsiřovací jednotky
2016 Plzeňská Energetika, a.s. K1 Modernizace výstupního přehřívače
2016 ARVOS s.r.o. Demontáž a montáž při opravě 4 ks ohříváků vzduchu Ljungström
2016 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna potrubí dálkové dopravy popílku
2016 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník Rekonstrukce bezpečnostních uzávěrů pod suškami č. 91 až 94 na K9
2012-2016 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov II DPS 02.02 – Demontáž a montáž ventilátorových mlýnů
2013-2015 Modřany Power, a.s. OB 61 - Montáž vnitřního spojovacího potrubí
2015 Elektrárna Počerady, a.s. GO - K5 OPRAVA VÝPARNÍKU
2015 United Energy, a.s. - Teplárna Komořany Běžná oprava TG21 A SO TG22
2014 První brněnská strojírna Brno DIZ, a.s. Parní kotel na spalování biomasy
2014 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tušimice Stabilizace provozu bagrovací stanice č. 2
2014 Elektrárna Počerady, a.s. Oprava tepelného výměníku - GAGAVO
2014 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník Rekonstrukce dopravníku BUHLER BKT a oprava mísiče EIRICH DW 29/3
2014 Elektrárny Opatovice, a.s. Výměna potrubí procesní vody
2014 Elektrárna Počerady, a.s. GO ABS 4 Oprava poškozených částí tepelného výměníku GAGAVO ABS 4
2014 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Propojení vratné vody z odkaliště Ušák do mlýnice elektrárny
2014 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov GO ABS 4 Oprava poškozených stěrek a pogumování absorbéru
2012-2013 ČEZ, a.s. - Teplárna Hodonín Oprava šnekových dopravníků pro FK2
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník K9 Oprava ústí PH 91 až 94
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Tisová Zauhl. dopravník K12
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník K10 Výměna části přehříváku
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník Oprava spalinového posilovacího ventilátoru na B10
2013 Elektrárna Počerady, a.s. Montážní práce na potrubí - Paroplynový zdroj 880 MWE
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice FK4 Oprava vyzdívek fluid. výměníku
2013 Elektrárna Počerady, a.s. Oprava podlahy a vany EKOGAVA
2013 Energotrans, a.s. Výměna části trubek - ohybů ve spalovacích komorách kotlů č. 6 a č. 1
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice Odběr tepla pro zásobování města Ledvice
2013 ČEZ, a.s. - Teplárna Dvůr Králové nad Labem Oprava oplechování kotle K1.
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Mělník K10 Oprava ústí PH 101 až 104
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Běžná oprava kotle K6
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Oprava kouřovodů a výsypek K 3,4 a 5
2013 ČEZ, a.s. - Elektrárna Poříčí Rek. chlazení generátoru G3 na TG3
2012 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov II Intenzifikace odsíření bl. 22
2012 ČEZ, a.s. - Elektrárna Prunéřov I Výměna meandrů výparníku na K6
2012 ČEZ, a.s. - Teplárna Poříčí Oprava fluidního dna kotle K7